کتاب یادداشت های روزانه ایرلند

اثر هاینریش بل از انتشارات توس - مترجم: منوچهر فکری ارشاد-دهه 1950 میلادی