کتاب گوسفند قربانی

اثر رولد دال از انتشارات بدرقه جاویدان - مترجم: بهمن فرزانه-دهه 1950 میلادی

اتاق، گرم و تمیز و پرده‌ها کشیده شده بود. دو چراغ روی میز روشن بود. چراغ او و چراغی که در نزدیکی صندلی خالی روبه‌روی او واقع شده بود. دو لیوان بلند، بطری سودا، نوشابه و یخ در جایخی کناراو دیده می‌شد. خانم ماری مالونی منتظر بود شوهرش از سر کار به خانه مراجعه کند؛


خرید کتاب گوسفند قربانی
جستجوی کتاب گوسفند قربانی در گودریدز

معرفی کتاب گوسفند قربانی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب گوسفند قربانی


 کتاب اصول علم سیاست
 کتاب دیباچه ای بر فلسفه قرون وسطی
 کتاب گفتگو با کافکا
 کتاب فلوطین
 کتاب سون یات سن
 کتاب فرهنگ و جامعه