کتاب گزیده ی نوشته های کارل مارکس

اثر کارل مارکس از انتشارات نگاه - مترجم: پرویز بابایی-دهه 1950 میلادی