کتاب کوانتوم

اثر بنش هوفمان از انتشارات مازیار - مترجم: بهرام معلمی-دهه 1950 میلادی

این کتاب سرگذشت حیرت آور فراگیرترین انقلابی را بازگو می کند که علم فیزیک از زمان نیوتون به بعد به خود دیده است.
در نخستین سال قرن بیستم ماکس پلانک نظریه ی کاملاً جدیدی را مطرح کرد که بر پایه ی آن نور نه به طور یک نواخت و پیوسته، بلکه به طور گسسته و به صورت دسته های کوچک یا "کوانتوم ها" جذب می شود. پنج سال بعد آلبرت اینشتین اظهار داشت که خود تابش هم باید به صورت کوانتوم باشد. این دو نظر بینش تازه ای را درباره ی ساختار ماده مطرح و علم فیزیک را به کلی دگرگون نمود.
در این کتاب سیر تاریخی این بینش جدید و مفاهیم اساسی نظریه ها و کشف های بزرگی چون ترازهای انرژی اتم بور، نظریه ی موجی دوبروی، معادله موج شرودینگر، اصل عدم قطعیت هایزرنگبرگ، مکانیک کوانتومی دیراک، ساختار ریزر زومرفلد و غیره با زبانی ساده و روشن و غیرتخصصی بیان شده است


خرید کتاب کوانتوم
جستجوی کتاب کوانتوم در گودریدز

معرفی کتاب کوانتوم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کوانتوم


 کتاب ایران از آغاز تا اسلام
 کتاب حقه بازی های کارلسون
 کتاب یوزپلنگ
 کتاب دنیای کوچک دن کامیلو
 کتاب قول
 کتاب فرهنگ و جامعه