کتاب ویکنت دو نیم شده

اثر ایتالو کالوینو از انتشارات نشر چشمه - مترجم: پرویز شهدی-دهه 1950 میلادی

«ویکنت مداردو» برای جنگ با ترک‌ها راهی میدان نبرد می‌شود، اما در آنجا زخم بر‌می‌دارد و پیکرش دو تکه می‌شود. هر نیمه توسط افراد مختلفی درمان شده و به زادگاه ویکنت بازگردانده می‌شوند. یکی از این نیمه‌ها حاوی تمامی خوبی‌ها و خیرهای «ویکنت» و دیگری حاوی همه‌ی بدی‌ها و شرارت‌های اوست. این دو نیمه هر کدام با رویکرد شررسان و خیررسان ایجاد می کنند و در نهایت هر دو، زندگی مردم را به نوعی مختل می‌سازند.


خرید کتاب ویکنت دو نیم شده
جستجوی کتاب ویکنت دو نیم شده در گودریدز

معرفی کتاب ویکنت دو نیم شده از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ویکنت دو نیم شده


 کتاب مرید راستین
 کتاب قطعات تفکر
 کتاب مجموعه اشعار فدریکو گارسیا لورکا
 کتاب خاطرات
 کتاب نصف شب است دیگر دکتر شوایتزر
 کتاب اشتیلر