کتاب وقایع نگاری های الجزایر

اثر آلبر کامو از انتشارات نشر چشمه - مترجم: هانیه رجبی-دهه 1950 میلادی

مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقالاتِ آلبر کامو با نامِ «وقایع‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های الجزایر» برای نخستین بار در سالِ ۱۹۵۸ در یک کتاب منتشر شد و جالب اینکه مقالات و روایت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های او درباره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی این کشورِ آشوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌زده در آن زمان در ایران بازتابی نداشت. با وجود اینکه مساله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی الجزایر در ایران آن زمان و بینِ روشن‌‌‌‌‌‌‌‌‌فکران قصه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بسیار مهمی بود و درباره‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش انبوهی کتاب که عمدتن علیهِ دوگل و دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فرانسه و در ستایش مبارزانِ اسلحه به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست بود ترجمه و منتشر شد، نوشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کامو درباره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی الجزایر از سوی روشن‌‌‌‌‌‌‌‌‌فکران ایرانی موردِ توجه قرار نگرفت که شاید یکی از دلایل‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش مشیِ غیرِ حماسی، واقع‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرایانه و میانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌روی این نویسنده بود نسبت به مسائلِ زادگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش.

حالا با وجودِ اینکه چند دهه است از استقلالِ الجزایر گذشته و بسیاری از مصادیقی که کامو درباره‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان نوشته به بایگانی سپرده شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند اما کتاب بسیار زنده است و نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده‌ی روحیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی روشن‌‌‌‌‌‌‌‌‌فکری که تحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌تاثیرِ جوِ غالب زمانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش قرار نگرفت. کتاب شامل مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی نوشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست که کامو از جوانی تا سالِ ۱۹۵۸ درباره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی الجزایر نوشت. او در سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ابتدایی شروعِ کارش به عنوانِ روزنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگار به منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی فقیر و ملتهب «القبائل» فرستاده شد و طیِ بازدید از این منطقه و گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌و گو با بسیاری آدم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها روایت کرد که چه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گونه تبعیض عمیقی که میانِ اعرابِ این منطقه با مهاجرانِ فرانسوی وجود دارد آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا را به بشکه‌ی باروت تبدیل کرده است. درواقع کتاب نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده‌ی هوشِ کاموست در پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی فاجعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در حالِ رقم‌‌‌‌‌‌‌‌‌خوردن است.


خرید کتاب وقایع نگاری های الجزایر
جستجوی کتاب وقایع نگاری های الجزایر در گودریدز

معرفی کتاب وقایع نگاری های الجزایر از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب وقایع نگاری های الجزایر


 کتاب اروپا از دوران ناپلئون (2 جلدی)
 کتاب گل ها را بچین کودکان را بکش
 کتاب جنگاوران اخترناو
 کتاب 6 کتاب نیکولا کوچولو
 کتاب دژخیم می گرید
 کتاب سرشت تلخ بشر