کتاب واپسین انسان

اثر موریس بلانشو از انتشارات مولی - مترجم: شهرام رستمی-دهه 1950 میلادی

همین که توانستم، آن واژه که همواره در مورد او اندیشیده‌ام به زبان آوردم: که او واپسین انسان است. در حقیقت چیزی او را از دیگران متمایز نمی‌ساخت. بیشتر گوشه‌گیر بود، وقتی حرف نمی‌زد که البته از روی تکبر یا فروتنی هم نبود آن‌گاه در سکوت، هرکسی افکاری را باید به او نسبت می‌داد که او با ملایمت رد می‌کرد؛


خرید کتاب واپسین انسان
جستجوی کتاب واپسین انسان در گودریدز

معرفی کتاب واپسین انسان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب واپسین انسان


 کتاب روانکاوی و دین
 کتاب هومو فابر
 کتاب مویزی در آفتاب
 کتاب سرنوشت یک مرد
 کتاب از وقتی که جنگ درگرفت تا وقتی که جنگ تمام شد
 کتاب جنایات مرموز دکتر مرا