کتاب همه افتادگان

اثر ساموئل بکت از انتشارات نشر نی - مترجم: مهدی نوید-دهه 1950 میلادی