کتاب نامه ای از پکن

اثر پرل باک از انتشارات امیرکبیر - مترجم: بهمن فرزانه-دهه 1950 میلادی

در آغاز جنگ، یک مرد نیمی چینی خانواده خود را به آمریکا می فرستد، و تنها از طریق نامه هایش به دلیل ناسازگاری با اشخاص، و پسری که تنها باید از عادت نژاد مخلوط خود استفاده کند، می فرستد. الیزابت و جرالد مک لئود با خوشحالی در چین ازدواج می کنند و فرزند جوانشان، رنی را به ارمغان می آورند. اما هنگامی که جنگ با ژاپن خاتمه یابد، جرالد، که نیمه چینی است، تصمیم می گیرد که همسر و پسرش را به آمریکا بازگرداند، در حالی که پشت سر او ایستاده است. در ورمونت، الیزابت مشتاقانه منتظر نامه های خود است، اما کمونیست ها از فرستادن نامه های بین المللی ممنوع است. با گذشت زمان، هر دو سکوت و دردناک شدن بیشتر می شود: جرالد عشق جدیدی را به وجود آورده و نوجوان رننی با میراث ترکیبی خود در آمریکا مبارزه می کند. نامه ای از پکن در مورد عقلانیت عاطفی بوک غنی است و متاسفانه در مورد تقسیم خانواده به تفکیک نژاد و تاریخ متمرکز است.


خرید کتاب نامه ای از پکن
جستجوی کتاب نامه ای از پکن در گودریدز

معرفی کتاب نامه ای از پکن از نگاه کاربران
berättelse عمیقا زیبا در مورد عشق و هویت، dröm و واقعیت، به عنوان یکی از به تصویر کشیده، اگر ännu زیبا نیست، صحبت ¥ kbruk.à \"¥ R خیلی خوشحالم که من آن را läste.

مشاهده لینک اصلی
در نامه چه خبر؟ من در طول کل کتاب فکرمی کردم که چه چیزی در نامه بود. این یک وحی ناامید کننده نبود.

مشاهده لینک اصلی
یک داستان ارزشمند! یک داستان ارزشمند در مورد عشق در سراسر نژادها، فرهنگ ها، نسل ها، زبان ها، کشورها و زمان! من نمی توانم آن را پایین بیاورم و باید دوباره و دوباره آن را بخوانم!

مشاهده لینک اصلی
خب، من این را به طور جداگانه در نظر گرفتم تا هر دو شاهکار Horton Heat و The Puppets Meat را ببینم، چون اندازه آن بسیار مناسب برای جیب در طول نمایش است. در TMP، یک خانم به خوبی معنی از من پرسید آیا آن مردی بود که انگور گرگ را نوشت؟ در این روزنامه، سه زن جداگانه از من خواسته بودند. لوری می گوید کتاب های خواندن خواندن من در بین نمایش های راک بسیار شبیه به آوردن یک سگ به پارک است. اما کلمات - آه، کلمات. از خانم بک به خاطر اینکه من فکر می کردم از نژادپرستی، کمونیسم / توتالیتاریسم، جنبش جنسی و نخبه ای فکر کردم، لذت بردم. لذت بردن از راویان در مورد اینکه چه زن باید و نباید از لنز جنسیت گرایی مدرن در نظر گرفته شود را در نظر بگیرد، اما من فکر نمی کنم این را به راوی نسبت به دیگر زنان قوی از گذشته عادت کنم. ما به آنها می گوئیم که آنها از فرهنگ غالب می ترسند و ما بینش خود را نسبت به شخصیت های زنانه محروم می کنیم. Pshaw.Anyhow، شما باید آن را بخوانید تا بتوانیم با هم بحث کنیم. اشتها را بسوزانید: @ هیچ زن نمی تواند پسرش را نجات دهد. او فقط می تواند تماشا کند و منتظر بماند و دست هایش را بردارید. @ یا این: @ همه زنان قوی نیستند ... و چون یک زن قوی نیست ... این بدان معنا نیست که عشق او کمتر ارزشمند است. من متوجه شدم که یک فعل انگلیسی به @ ceil وجود دارد، به عبارتی، به نظر من، پرتوهایی که بالای سرشان قرار دارد، ناپدید می شوند، مثل اینکه آنها آسمان هستند. این خوشحالم می کند

مشاهده لینک اصلی
عاشقانه بسیار عاشقانه -

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب نامه ای از پکن


 کتاب مشت مالچی عارف
 کتاب قصر به قصر
 کتاب هنر انسان شدن
 کتاب عناصر و خاستگاه های حاکمیت توتالیتر
 کتاب با کوه در میان بگذار
 کتاب ناطور دشت