کتاب مرگ چزاره مالاتستا

اثر برتولت برشت از انتشارات نیلا - مترجم: مونا هدایتی-دهه 1950 میلادی

چزاره مالاتستا هنوز چهارده‌ساله نبود که بر کرسی حکمرانی شهر کازرتا نشست، و مورخان اهل کامپانیا ثبت کرده‌اند در هفده‌سالگی برادرش را - که دو سال کوچکتر از خودش بود - به قتل رساند. طی دو دهه‌ی بعد، پیوسته با تهور و ذکاوت بر شهرت و دارایی خویش می‌افزود و نامش حتا در دل آنان که دوستش می‌داشتند رعب و وحشت می‌آفرید... لیکن در سی‌ویک‌سالگی در پیشامد کوچک شرم‌آوری دخیل شد که فقط چند سالی بعد موجبات مرگش را فراهم آورد. امروزه او در سرتاسر کامپانیا مایه‌ی ننگ ایتالیا و موجب وهن و محنت رم شمرده می‌شود.


خرید کتاب مرگ چزاره مالاتستا
جستجوی کتاب مرگ چزاره مالاتستا در گودریدز

معرفی کتاب مرگ چزاره مالاتستا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مرگ چزاره مالاتستا


 کتاب جک لندن به دنبال یک رویا
 کتاب فرهنگ و جامعه
 کتاب پایان رابطه
 کتاب پس از تشییع جنازه
 کتاب ضد سنت بوو
 کتاب زینب بانوی قهرمان کربلا