کتاب ضرورت هنر در روند تکامل اجتماعی

اثر ارنست فیشر از انتشارات توس - مترجم: فیروز شیروانلو-دهه 1950 میلادی

The Austrian poet and critic supports the idea of the universal necessity of art by exploring the history of literary and fine arts from a Marxist point of view.


خرید کتاب ضرورت هنر در روند تکامل اجتماعی
جستجوی کتاب ضرورت هنر در روند تکامل اجتماعی در گودریدز

معرفی کتاب ضرورت هنر در روند تکامل اجتماعی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ضرورت هنر در روند تکامل اجتماعی


 کتاب گزیده ی نوشته های کارل مارکس
 کتاب مهندسی که دلباخته اعداد بود
 کتاب جیب پر از چاودار
 کتاب پرنده شیرین جوانی
 کتاب پسرم می یو
 کتاب هنر انسان شدن