کتاب شیاطین شهر لودون

اثر آلدوس هاکسلی از انتشارات نیلوفر - مترجم: فاروق ایزدی نیا-دهه 1950 میلادی

قرون وسطی را به حق قرون تاریک نام نهاده‌اند؛ دورانی که کلیسا سعی داشت افکار خرافی را در اذهان جای دهد و از فرار آن‌ها از ذهن افراد جلوگیری نماید. هاکسلی، با مهارت تام و با وقوف بر اوضاع و شرایط آن ایام، به زیبایی، تلخی آن زمان را به تصویر می‌کشد و زوایای تیره زندگی را بیان می‌کند. گویی خواننده را با خود به سفری به ژرفنای تاریخ می‌کشاند تا به چشم خود ببیند و به گوش خود بشنود که بر مردمان آن زمان چه می‌گذشته است. گاه چنان به جزئیات می‌پردازد که گویی خواننده به پای خود وارد منازل و مغازه ها می‌شود، به گوشه دیر و صومعه راه می‌یابد، راهبه‌هایی را می‌بیند که باید مظهر پاکی و خلوص و صفایی باشند که انگار نوری از بارگاه خدایشان بر آن تابیده، بناگاه بر اثر تلقین کسانی که شیطان مجسم هستند از این روی به آن روی می‌شوند. گویی هاکسلی میل دارد در بطن داستانی گیرا، که خواننده به زحمت می‌تواند کتاب را از دست بگذارد و میل دارد بداند که این حکایت سرانجام به کجا خواهد کشید...


خرید کتاب شیاطین شهر لودون
جستجوی کتاب شیاطین شهر لودون در گودریدز

معرفی کتاب شیاطین شهر لودون از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب شیاطین شهر لودون


 کتاب عمه میم
 کتاب نکسوس
 کتاب خشم شدید فیلیپ هوتس
 کتاب زندگان و مردگان
 کتاب خاطره ای از دو دوشنبه
 کتاب 5 کتاب نیکولا کوچولو (قرمز)