کتاب سر به روی شانه ها

اثر هانری تروایا از انتشارات قطره - مترجم: مجید تولی-دهه 1950 میلادی
خرید کتاب سر به روی شانه ها
جستجوی کتاب سر به روی شانه ها در گودریدز

معرفی کتاب سر به روی شانه ها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سر به روی شانه ها


 کتاب ماه و آتش
 کتاب مضحک
 کتاب عناصر و خاستگاه های حاکمیت توتالیتر
 کتاب یک نوع مردن
 کتاب سه نمایشنامه : عروسی خون،یرما،خانه ی برناردا آلبا
 کتاب گیوم آپولینر در آیینه ی آثارش