کتاب زنگبار یا دلیل آخر

اثر آلفرد آندرش از انتشارات ماهی - مترجم: سروش حبیبی-دهه 1950 میلادی