کتاب رکوئیم برای یک راهبه

اثر آلبر کامو از انتشارات قطره - مترجم: کیاسا ناظران-دهه 1950 میلادی