کتاب درآمد به متافیزیک

اثر مارتین هایدگر از انتشارات سوفیا - مترجم: انشاالله رحمتی-دهه 1950 میلادی

Contains a series of lectures delivered by Heidegger in 1935 at the University of Freiburg. In this work Heidegger presents the broadest and most intelligible account of the problem of being, as he sees this problem. First, he discusses the relevance of it by pointing out how this problem lies at the root not only of the most basic metaphysical questions but also of our human existence in its present historical setting. Then, after a short digression into the grammatical forms and etymological roots of the word being, Heidegger enters into a lengthy discussion of the meaning of being in Greek thinking, letting pass at the same time no opportunity to stress the impact of this thinking about being on subsequent western speculation.


خرید کتاب درآمد به متافیزیک
جستجوی کتاب درآمد به متافیزیک در گودریدز

معرفی کتاب درآمد به متافیزیک از نگاه کاربران
This would be a really hard read if youve never read MH before. But if you have, this long lecture (musta been 3-4 hours- goddamn!) is nothing but pure pleasure. There are few troubling things- a few blantantly pro-nazi comments, for example - that wont win over any of the unconverted. It all comes down to what you think of Heideggers framework of being- whether you think it too new-agey, damn brilliant and life-affirming (me), or just cant get over the fact that he was a Nazi (which I totally understand...)
But in Heideggers work, both early and late, you can find some of the most overlooked, under appreciated philosophy of the twentieth century. Im sure everybody knows Being and Time (whether theyve read it or not), but theres about a dozen other brilliant books Ive found by the man. Take the dive.

مشاهده لینک اصلی
i read the golden oldie translation first (ralph manheims [incidentally, i am utterly in awe of manheim, who also translated gunter grass dog years and many other important works from several languages into english]) and then compared it to this nota bene edition.

i could write forever on this book, but i will limit myself to a few comments: first, i am so taken with heideggers linguistic discussions that i feel as though im reading two texts at once whenever i examine chapter 2. second, ive decided to learn german, due in no small part to my desire to read what heidegger actually wrote. third, of the dozens of books i read in several months of hellish disillusionment and hatred of humanity in general, this book helped me the most as i arduously tried to find my way back to myself.

مشاهده لینک اصلی
Easy to read if youre familiar with Heidegger. Third chapter makes up for the first two, where he on the one hand puts his question plainly and uninterestingly, and on the other dodges all kinds of question with sloppy reasoning that can only be called excuses. He often sounds like the true selector: this fits the German spirit, this doesnt. The only end-result could be the truly nazist, but, surprise surprise, it turns out to be quite interesting. When hes allowed to pose his question and when he takes up other philosophers, he sounds greatly inspired. Potentially its ground-breaking stuff, revolutionizing thought. However, here it also becomes clear that he constantly steers being into human thought, which is hardly explained and thus becomes trivial.

مشاهده لینک اصلی
This is a formidable text. (I can imagine some poor soul wandering into Borders hoping to find a clear and concise introductory text on metaphysics, only to purchase this and subsequently swear off philosophy forever.) Nonetheless, its well worth getting through, since it contains one of Heideggers most thorough engagements with the Greeks (Heraclitus, Parmenides, and Sophocles figure prominently) and some tantalizing glimpses into his views on contemporary politics.

مشاهده لینک اصلی
Să ne închipuim o clipă pământul cufundat în imensitatea întunecată a spațiului cosmic. Astfel privit, el este un minuscul fir de nisip; iar pe suprafața acestui minuscul fir de nisip trăiește o gloată buimacă, târându-se de-a valma, pasămite de animale inteligente, care pentru o clipă au inventat cunoașterea.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب درآمد به متافیزیک


 کتاب درس و آوازخوان طاس
 کتاب انتخابات الویرا
 کتاب بارون درخت نشین
 کتاب پیانوی خودنواز
 کتاب در انتظار گودو
 کتاب آخر بازی