کتاب تعطیلات پایان هفته در گواتمالا

اثر میگل انخل استوریاس از انتشارات توس - مترجم: زهرا خانلری-دهه 1950 میلادی

این کتاب مجموعه نماهای رنگارنگی است از نمایشنامه‌ای غم‌انگیر: انقلابی فاشیستی که با پشتیبانی امریکا و پیش از همه برای حفظ منافع خصوصی امریکا، رژیم دموکراتیکی را سرنگون می‌کند که از چند سال پیش برای کشاورزان گواتمالائی فراوانی و نعمت به همراه داشته است.

آن که می‌خواهد سگش را بکشد، او را به بیماری هاری متهم می‌کند. آن کس هم که می‌خواهد علیه اصلاحات عادلانه مبارزه کند، آن را به کمونیسم متهم می‌کند. میان دهقانان زمین‌هایی کاشته نشده را تقسیم کرده‌اند، اما دهقانان هم زمینها را از دست دادند و هم زندگی را. مشتی مردم مرتجع، گروهی مزدور، هواپیمایی تغییر شکل داده، به کشوری بلادفاع حمله می‌کنند. گروهبان مست امریکایی به جستجوی سلاحهائی می‌رود که با چتر نجات از آسمان به زمین افکنده می‌شود، پس همۀ آنها را در جاده کار می‌گذارد، اجسادی اردوگاه خود را عوض می‌کنند و به کار تبلیغات می‌آیند. بمب‌هایی از آسمان فرود می‌آیند و انهدام و ویرانی به بار می‌آورند برای مخالفت و انتقام. راهنمای سیاحان که ماشین گروهی جهانگرد امریکائی را با مسافران به پرتگاه می‌اندازد.

کتاب مجموعه‌ای است تأثرآور و برانگیزندۀ خیال، خشن و ملایم که در آن هنر بزرگ میگل انخل آستوریاس یک بار دیگر در زیر نماهای بسیار رنگین خلق و خوی مردم گواتمالا را پیش چشم قرار می‌دهد. کتابی که همچون آتش سرخ می‌سوزاند و همۀ بیدادگری‌های جامعه‌ای ریاکار را در برابر تمدن اجدادی و بدوی قرار می‌دهد.


خرید کتاب تعطیلات پایان هفته در گواتمالا
جستجوی کتاب تعطیلات پایان هفته در گواتمالا در گودریدز

معرفی کتاب تعطیلات پایان هفته در گواتمالا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تعطیلات پایان هفته در گواتمالا


 کتاب اعلام یک قتل
 کتاب راهی برای رهایی
 کتاب کلاغ آخر از همه می رسد
 کتاب گوشه نشینان آلتونا
 کتاب مالون می میرد
 کتاب ننامیدنی