کتاب بانو آئویی

اثر یوکیو میشیما از انتشارات نشر چشمه - مترجم: هوشنگ حسامی-دهه 1950 میلادی

اتاقی در یک بیمارستان. دیروقت شب. سمت راست صحنه پنجره‌ای بزرگ پرده‌پوش. در عقب، تخت‌خوابی که آئویی بر آن خفته. سمت چپ، یک در. هیکارو وارد می‌شود. در معیت پرستار. بارانی به تن و کیفی در دست دارد. به شکلی غیرعادی و عجیب خوش‌قیافه است. خیلی آهسته حرف می‌زند...


خرید کتاب بانو آئویی
جستجوی کتاب بانو آئویی در گودریدز

معرفی کتاب بانو آئویی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب بانو آئویی


 کتاب ضمیر پنهان
 کتاب تکامل فلسفی من
 کتاب گوشه نشینان آلتونا
 کتاب ویکنت دو نیم شده
 کتاب وات
 کتاب من که حرفی ندارم