کتاب انقلاب مجارستان

اثر هانا آرنت از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان - مترجم: کیومرث خواجویها-دهه 1950 میلادی