کتاب انتخابات الویرا

اثر وی. اس. نیپال از انتشارات هاشمی - مترجم: مهدی غبرایی-دهه 1950 میلادی

این رمان شرایطی را در مورد انتخابات محلی در یکی از ولسوالی های ترینیداد شرح می دهد و از فرایند دموکراتیک و پیامدهای تغییرات سیاسی محسوب می شود. همچنین به چند فرهنگی ترینیداد می پردازد و اثرات انتخابات را به گروه های مختلف قوم، از جمله مسلمانان، هندوها و اروپایی ها نشان می دهد.


خرید کتاب انتخابات الویرا
جستجوی کتاب انتخابات الویرا در گودریدز

معرفی کتاب انتخابات الویرا از نگاه کاربران
کتاب قابل دسترس ترین کتاب نایپول که خوانده ام. نه به عنوان عمیق خم در رودخانه، اما خنده دار و ارزش خواندن. همچنین کوتاه است.

مشاهده لینک اصلی
خنده دار، غم انگیز، روایت روشنگری / تفسیر در روند @ دموکراتیک @ در غرب هند.

مشاهده لینک اصلی
من سالها کتاب های نایپول 10 کتاب خوانده ام و یک طرفدار بزرگ هستم. متاسفانه این یکی ضعیف ترین است. او تلاش می کند خنده دار باشد، بیهوده.

مشاهده لینک اصلی
بررسی کامل ارائه شده در مجله ریمل.

مشاهده لینک اصلی
خنده دار اما همچنین عمیق.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب انتخابات الویرا


 کتاب نامه های کافکا به پدر و مادر
 کتاب مقصد نیویورک
 کتاب سلول 72
 کتاب حقه بازی های کارلسون
 کتاب روح و زندگی
 کتاب پس از تشییع جنازه