کتاب اروپا از دوران ناپلئون (2 جلدی)

اثر دیوید تامسون از انتشارات نشر نی - مترجم: خشایار دیهیمی-دهه 1950 میلادی

اروپا از دوران ناپلئون که تاکنون ده‌ها بار در انگلستان و ده‌ها بار در آمریکا تجدیدچاپ شده‌است، اکنون یکی‌از کتاب‌های مرجع دربارۀ تاریخ اروپای مدرن به‌حساب می‌آید. این‌کتاب براساس این اعتقاد نوشته‌شده که اروپای پس‌از 1789 را فقط با پژوهش در نیروهای فراگیری می‌توان درک کرد که درطول زمان بر شکل‌گیری اروپای مدرن از بریتانیا تا بالکان تأثیرگذار بودند.
بنابراین، دکتر تامسن بر عواملی‌کلّی نظیر رشد جمعیّت، صنعتی‌شدن، توسعۀ ماوراءبحار، دموکراسی و سوسیالیسم، ناسیونالیسم، روابط میان جنگ و انقلاب تأکید می‌گذارد. او این‌عوامل کلّی را، نه کشور به کشور، بلکه مرحله به مرحله مورد بررسی قرار می‌دهد تا شکل‌گیری تمدّن اروپایی درطول یک‌قرن و نیم را به‌صورت کلّی‌پیوسته به‌ما بنمایاند.
حاصل‌کار تاریخی‌ست با تمام جزئیاتی‌که سهمی‌بسزا در شکل‌گیری اروپای مدرن داشته‌اند و طرح کاملی‌را از گذشته پیش چشم خواننده می‌آورند. مجلّۀ اکونومیست دربارۀ این‌کتاب نوشته‌است: «باید امیدوار باشیم که این‌کتاب راه خودش را به قفسۀ کتابخانه‌های مهمّ همۀ مردان و زنان هوشمندی که فکر می‌کنند و می‌خوانند بازکند.»


خرید کتاب اروپا از دوران ناپلئون (2 جلدی)
جستجوی کتاب اروپا از دوران ناپلئون (2 جلدی) در گودریدز

معرفی کتاب اروپا از دوران ناپلئون (2 جلدی) از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب اروپا از دوران ناپلئون (2 جلدی)


 کتاب پابرهنه در آتن
 کتاب مقدمه ای بر فلسفه ی علم
 کتاب شاهد
 کتاب وردست
 کتاب شرکت سهامی آدم های مصنوعی
 کتاب چگونه خودکاوی کنیم