ادبیات دهه 1950 میلادی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1950 میلادی
 کتاب پسری در تاریکی و داستان های دیگر

کتاب پسری در تاریکی و داستان های دیگر

اثر مروین پیک از انتشارات آموت


 کتاب جامعه باز و دشمنان آن

کتاب جامعه باز و دشمنان آن

اثر کارل پوپر از انتشارات خوارزمی


 کتاب شهری چون آلیس

کتاب شهری چون آلیس

اثر نویل شوت از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب گذر زمین

کتاب گذر زمین

اثر آرتور سی. کلارک - مجموعه ی نویسندگان از انتشارات محراب قلم


 کتاب فقر مکتب تاریخ گرایی

کتاب فقر مکتب تاریخ گرایی

اثر کارل پوپر از انتشارات شرکت سهامی انتشار


 کتاب دیباچه ای بر فلسفه قرون وسطی

کتاب دیباچه ای بر فلسفه قرون وسطی

اثر فردریک چارلز کاپلستون از انتشارات ققنوس


 کتاب وقتی من بچه بودم

کتاب وقتی من بچه بودم

اثر اریش کستنر از انتشارات محراب قلم


 کتاب مردم شیلدا

کتاب مردم شیلدا

اثر اریش کستنر از انتشارات محراب قلم


 کتاب باز هم پدینگتون 2

کتاب باز هم پدینگتون 2

اثر مایکل باند از انتشارات ماهی


 کتاب ماه و آتش

کتاب ماه و آتش

اثر چزاره پاوزه از انتشارات گمان