ادبیات دهه 1950 میلادی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1950 میلادی
 کتاب غروب روزهای آخر پاییز و پنچری

کتاب غروب روزهای آخر پاییز و پنچری

اثر فریدریش دورنمات از انتشارات قطره


 کتاب گوشت را بر استخوان ها بجوی

کتاب گوشت را بر استخوان ها بجوی

اثر دیلن تامس از انتشارات مروارید


 کتاب قطعات تفکر

کتاب قطعات تفکر

اثر امیل چوران از انتشارات مرکز


 کتاب 7 جنایت مرموز

کتاب 7 جنایت مرموز

اثر جیمز هدلی چیس از انتشارات آئی سا


 کتاب تو خودت را دوست نداری

کتاب تو خودت را دوست نداری

اثر ناتالی ساروت از انتشارات نیلوفر


 کتاب افلاک نما

کتاب افلاک نما

اثر ناتالی ساروت از انتشارات نیلوفر


 کتاب گیوم آپولینر در آیینه ی آثارش

کتاب گیوم آپولینر در آیینه ی آثارش

اثر پاسکلا پیا از انتشارات نشر چشمه


 کتاب شمشیر نقره ای

کتاب شمشیر نقره ای

اثر ایان سرالیر از انتشارات پیدایش


 کتاب ماجراهای نارنیا

کتاب ماجراهای نارنیا

اثر کلایو استیپلز لوییس از انتشارات قدیانی


 کتاب زیر زمینی ها

کتاب زیر زمینی ها

اثر جک کروآک از انتشارات نیماژ